Frigogas - klimatizace, chlazení, tepelné čerpadla
Frigogas - klimatizace, chlazení, tepelné čerpadla
Klimatizace
FRIGOGAS | Servis

Realizace a servis


FRIGOGAS Váš partner

Zpracujeme na základě vašich představ, požadavků a potřeb návrh a projekt v oblasti chladírenské techniky, mrazírenské techniky, klimatizace, vzduchotechniky, gastrozařízení a to vše podle vašich individuálních požadavků a detailního posouzení záměru a potřeb v souladu s normami pro danou oblast. Tento projekt následně zrealizujeme k vaší plné spokojenosti.

Dále provádíme servis uvedené techniky, poradenství v této oblasti, úpravy a montáže již hotových a stávajících zařízení


tepelné čerpadlo

V rámci servisu nabízíme:

Diagnostiku závad

Opravy

Revize (chlazení i elektro)

Měření parametrů a následné vyhodnocení provozu zařízení(ekonomika provozu atd.), seřízení

projekce, poradenství, školící činnost


Neváhejte nás kontaktovat ...


Klimatizace