Frigogas - klimatizace, chlazení, tepelné čerpadla
Frigogas - klimatizace, chlazení, tepelné čerpadla
Klimatizace
FRIGOGAS | Revize

Revize úniku chladiva


Nabídka služeb týkající se kontroly těsnosti dle platné legislativy


Nabídka provádění revizí úniku chladiv a vedení evidenční knihy

V souladu s platnými právními předpisy - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech, zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší (posl. novela zák. č. 438/2008 Sb.) a vyhláška č. 279/2009 Sb. o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů - vám jako CERTIFIKOVANÁ OSOBA nabízíme provádění revizí úniku chladiv (kontrola těsnosti) v chladících a klimatizačních zařízeních s náplní regulovaných látek (chladiv freonů CFC, HCFC a skleníkových F-plynů HFC, PFC a SF6) a zavedení i vedení evidenční knihy těchto zařízení.

Tuto povinnost vám, jako provozovatelům zařízení, která obsahují regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny, ukládají výše citované právní předpisy a to v následujících lhůtách: 1x12 měsíců – kontrola zařízení obs. nejméně 3 kg regulované látky, 1x 6 měsíců – kontrola zařízení obs. nejméně 30 kg regulované látky a 1x 3 měsíce – kontrola zařízení obs. nejméně 300 kg regulované látky.

Zavedení a vedení evidenční knihy je rovněž na základě zmíněných předpisů povinné.

Příklady regulovaných látek:

chladiva CFC, (R11, R12, R13, R115…) a HCFC (R22, R123, R124, R141b, R401A, ...)

Příklady fluorovaných skleníkových plynů:

R134A, R404A, R508B, R23

Na základě výše uvedených skutečností vám firma FRIGOGAS nabízí následující služby:

1. revize úniků chladiva ( kontroly těsnosti)

2. zavedení a vedení evidenčních knih vč. elektronické evidence

3. poradenskou a konzultační činnost

4. revize dle ČSN EN 378Klimatizace